Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/avimcomvn/domains/avim.com.vn/public_html/plugins/system/jfdatabase.php on line 136
Toàn văn Bộ Luật Đầu tư nước ngoài của Myanmar ban hành tháng 11/2012

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/avimcomvn/domains/avim.com.vn/public_html/components/com_joomfish/helpers/joomfish.class.php on line 136
English (United Kingdom)Vietnamese-VN
JA slide show
Toàn văn Bộ Luật Đầu tư nước ngoài của Myanmar ban hành tháng 11/2012 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 06 February 2013 07:16
Article Index
Toàn văn Bộ Luật Đầu tư nước ngoài của Myanmar ban hành tháng 11/2012
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
All Pages

Ngày 2/11/2012, Myanmar đã chính thức ban hành Luật Đầu tư Nước ngoài, thay thế Luật Đầu tư Nước ngoài cũ, ban hành từ 1988 với nhiều điều luật được đánh giá ưu đãi hơn đối với các Nhà đầu tư nước ngoài. Đây là Văn bản quan trọng và cần thiết đối với các Nhà đầu tư Việt Nam đang đầu tư và có nhu cầu nghiên cứu, khảo sát đầu tư vào Myanmar trong tương lại. Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Myanmar xin đăng tải toàn văn nội dung Bộ Luật và một số đánh giá sự về khác biệt so với Bộ Luật cũ ban hành năm 1988 như sau:

 

 

Tải file:

1. Bộ luật đầu tư nước ngoài

2. Phụ lục so sánh

 

Toàn văn:

1. Bộ luật đầu tư nước ngoài

Cộng hòa Liên bang Myanmar

Luật đầu tư nước ngoài

(Luật Quốc hội số 21/2012)

Ngày 03 tháng Thadingunt năm 1373

Ngày 02 tháng 11 năm 2012

 

Quốc hội ban hành Luật này

 

Chương I

Tên gọi và Định nghĩa

 

1.     Luật này được gọi là Luật Đầu tư nước ngoài của Cộng hòa Liên bang Myanmar.

2.     Các cụm từ dưới đây có nghĩa tương ứng như sau:

a)     “Liên bang” là nước Cộng hòa liên bang Myanmar;

b)    “Uỷ ban” là Uỷ ban Đầu tư nước ngoài Liên bang Myanmar được thành lập theo Luật này;

c)     “Chính phủ” là Chính phủ Cộng hòa Liên bang Myanmar;

d)    “Công dân” bao gồm cả công dân liên kết và công dân nhập tịch

Ghi chú của người dịch:

Luật quốc tịch Myanmar 1982 quy định hệ thống quốc tịch đối với công dân Myanmar, gồm 3 nhóm:

- Công dân là hậu duệ của những người sống ở Myanmar từ trước 1823, hoặc tại thời điểm sinh ra có bố mẹ là công dân Myanmar

- Công dân liên kết (tạm dịch từ khái niệm tiếng Anh “associate citizen”) là những người được cấp quốc tịch theo Luật quốc tịch liên bang 1948.

- Công dân nhập tịch(naturalized citizen) là những người sống ở Myanmar trước ngày 4/1/1948 và xin nhập tịch sau 1982.

Myanmar không áp dụng chế độ quốc tịch kép.

Khái niệm công dân bao gồm cả các tổ chức kinh doanh do công dân thiết lập theo luật này.

e)     “Người nước ngoài” nghĩa là người không phải là công dân. Khái niệm này bao gồm cả các tổ chức kinh doanh do người nước ngoài thiết lập theo luật này.

f)      “Bên tổ chức đầu tư” là công dân hoặc người nước ngoài đệ trình đề xuất đầu tư lên Uỷ ban;

g)     “Đề xuất (đầu tư)” là hồ sơ theo quy định, do bên tổ chức đầu tư trình Uỷ ban (Đầu tư) để xin phê duyệt đối với dự án đầu tư, bao gồm dự thảo hợp đồng, hồ sơ tài chính và các hồ sơ liên quan khác của công ty;

h)     “Giấy phép” là văn bản thể hiện ý kiến chấp thuận của Ủy ban đối với đề xuất đầu tư;

i)       “Vốn nước ngoài” bao gồm các hạng mục sau đây, do người nước ngoài đầu tư vào một doanh nghiệp theo giấy phép:

(i) Ngoại tệ.

(ii) Tài sản thiết yếu đối với hoạt động của doanh nghiệp mà nước sở tại không có, như máy móc, trang thiết bị, linh kiện, phụ tùng máy móc và các công cụ;

(iii) Các quyền có thể định giá được, bao gồm sở hữu trí tuệ, như giấy phép, nhãn hiệu thương mại, quyền sáng chế, bản quyền, các thiết kế kỹ thuật, quyền sở hữu trí tuệ;

(iv) Bí quyết công nghệ;

(v) Vốn tái đầu tư từ lợi nhuận tích luỹ của doanh nghiệp từ nguồn bên ngoài hoặc từ  lợi nhuận được chia;

j)       “Nhà đầu tư” là người hoặc tổ chức kinh tế thực hiện đầu tư theo giấy phép;

k)    “Ngân hàng” là bất kỳ ngân hàng nào Chính phủ cho phép hoạt động trong lãnh thổ nước Cộng hòa Liên bang Myanmar .

l)       “Đầu tư” là các loại hình tài sản thuộc sở hữu của nhà đầu tư theo quy định của luật này và thuộc quyền tài phán của quốc gia. Khái niệm này bao gồm các yếu tố liên quan như sau:

(i) Động sản, bất động sản và các quyền sở hữu khác có thể sử dụng để thế chấp hoặc nhận các tài sản khác làm chứng khoán thế chấp;

(ii) Cổ phần, cổ phiếu, giấy nợ của công ty;

(iii) Quyền tài chính hoặc giao dịch tài chính gắn với giá trị bằng tiền theo hợp đồng;

(iv) Các quyền sở hữu trí tuệ theo luật pháp hiện hành;

(v) Các quyền đặc nhượng theo luật pháp hoặc hợp đồng, bao gồm quyền thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên;

m)  “Người được phép thuê hoặc sử dụng đất”  là người trả phí cho việc thuê đất của nhà nước trong khoảng thời gian quy định.

 

Chương II

Phạm vi áp dụng của luật đối với các hoạt động kinh tế

 

3.     Luật này áp dụng đối với các hoạt động kinh tế được quy định tại Thông báo của Ủy ban Đầu tư theo phê chuẩn của Chính phủ.

4.     Những hoạt động đầu tư  sau thuộc nhóm hoạt động bị hạn chế hoặc bị cấm:

(a)  Các hoạt động có ảnh hưởng bất lợi, tiêu cực đến truyền thống văn hóa và phong tục tập quán của các sắc tộc trong nước;

(b) Các hoạt động gây ảnh hưởng có hại đến sức khỏe của người dân;

(c)  Các hoạt động gây ảnh hưởng bất lợi đối với môi trường và hệ sinh thái;

(d) Các hoạt động có hại đối với cộng đồng, sản sinh chất thải độc hại;

(e)  Các ngành sử dụng hoặc sản xuất hóa chất được coi là nguy hiểm theo quy định quốc tế.

(f)   Các ngành sản xuất và dịch vụ chỉ dành cho công dân (Myanmar) theo quy định của Ủy ban Đầu tư.

(g)  Các ngành sử dụng thiết bị, dược phẩm, công nghệ chưa được cấp phép hoặc đang được thử nghiệm của nước ngoài.

(h) Những loại cây trồng ngắn hạn và lưu niên chỉ dành cho công dân (Myanmar) theo quy định của Ủy ban Đầu tư.

(i)    Các hoạt động chăn nuôi chỉ dành cho công dân (Myanmar) theo quy định của Ủy ban Đầu tư.

(j)    Các hoạt động đánh cá trên biển chỉ dành cho công dân (Myanmar) theo quy định của Ủy ban Đầu tư.

(k) Các dự án đầu tư nước ngoài nằm cách biên giới trong vòng 10 dặm, nhưng không bao gồm các khu kinh tế do Chính phủ Liên bang quy định.

5.     Theo điều 4, Nhà nước và công dân có thể thực hiện các hoạt động đầu tư thuộc nhóm hạn chế hoặc bị cấm trong trường hợp đặc biệt, vì lợi ích của quốc gia, với sự phê chuẩn của Chính phủ Liên bang.

6.     Ủy ban Đầu tư thông qua Chính phủ Liên bang, trình Quốc hội Liên bang xem xét đối với các dự án đầu tư nước ngoài lớn, có ảnh hưởng quan trọng đến tình hình an ninh, kinh tế, môi trường và lợi ích xã hội của đất nước và nhân dân.

 Last Updated ( Wednesday, 06 February 2013 08:04 )
 
Home News - Events