English (United Kingdom)Vietnamese-VN
JA slide show
AVIM - HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM SANG MYANMAR


Liên hệ
Địa chỉ:
629/631 Pyay Road, Kamayut Township, Yangon, Union of Myanmar

Điện thoại: +95.1.505400
Fax: +95.1.505366

 
Home Liên hệ